Grote actie en doorzoekingen naar voertuigcriminaliteit

woensdag 29 juli 2015

Swalmen - In een gezamenlijke actie tegen bestrijding van voertuigcriminaliteit zijn er op dit moment doorzoekingen bezig bij diverse loodsen en panden. In het lopende onderzoek zijn tot nu toe vijf personen aangehouden en diverse voertuigen en auto-onderdelen in beslag genomen.

Woensdagavond zijn politiemedewerkers gestart met doorzoekingen van diversepanden en loodsen in Swalmen. Aanleiding is een lopend onderzoeknaarvoertuigcriminaliteit, oftewelde diefstal en heling van auto-onderdelen enauto?s.Bij eenterrein en de pandenAan de Wolfsboom en Rijksweg-Noord zijnpolitiemedewerkers bezig met doorzoekingen van twee woningen enbedrijfspanden.Daarbij zal uitvoerig onderzoek worden gedaan naar aanwezigeauto?s en onderdelen op het terrein.Ookdewoning van een aangehouden verdachtein Weert zal worden doorzocht.

Naar aanleiding van informatievan de Duitse politieover de locatie van eengestolen auto,namen agenten maandag een kijkje bij een terrein met loodsen aande Reubenberg. Na controle troffen zijop het terreinenkele gestolen auto?saan.Hierbij zijnvier personen aangehouden.Daarop is de recherche gestart meteen intensief onderzoek,waarbij opmaandag en dinsdagooknog twee locaties aande Tolhuisweg onderzoek is ingesteld.Daarbij werd een verdachteaangehouden.Bij deze acties werdendoor agentenookdiverse gestolen voertuigenaangetroffen. Uiteindelijk resulteerdeditonderzoektot de grote actie metdiverse doorzoekingen vanloodsen en woningenin Swalmenwoensdagavond.

In het onderzoek werkt de politie nauw samen met het Openbaar MinisterieLimburg, de Belastingdienst en andere partijen. In de komende dagen en wekenwordt er nader onderzoek verricht naar de herkomst van de aangetroffengoederen.

Overdit rechercheonderzoek en eventuele voorlopigeresultaten zal in de loopvan donderdag 30 juli volgen.

bron: politie.nl | Categorie: diversen


2017 - StraatInfo.nl
Misdaad in Swalmen | 112 alarmeringen Swalmen | Goedkoop Tanken in Swalmen | Supermarkten in Swalmen | Weerbericht Swalmen